Rekrutacja 2023/2024

Zapisy do Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śl. na rok szkolny 2023/2024

W dniach od 13 marca do 24 marca 2023 roku będzie trwała rekrutacja podstawowa do Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śl. na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych na nowy rok szkolny będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego :

https://siemianowiceslaskie.formico.pl

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na powyższej stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW

Rodzice mogą logować się do systemu od 13 marca 2023 roku od godz. 8.00 

do 24 marca 2023 roku do godz.15.00.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 20 kwietnia 2023 roku godz. 8.00.

W procesie naboru nie uczestniczą dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” 

English idioms by theidioms.com

Skip to content