Freblowska grupa

02.09.2019 r. w Przedszkolu nr 9 „Pod Sosenką” ruszyła pierwsza freblowska grupa w naszym mieście, prowadzona przez nauczycielkę – Dagmarę Drabik. To powrót do założeń koncepcji Friedricha Froebla, niemieckiego pedagoga i twórcy pierwszego systemu wychowania przedszkolnego w postaci tzw. ogródków dziecięcych.

Realizowany program „Dar Zabawy” pozwala dbać o naturalny rozwój dziecka i przywraca wartość zabawie oraz całej istocie dzieciństwa. Ponadto niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z darami natury oraz darami opracowanymi przez Froebla, które potocznie nazywane są freblowskimi klockami. Dary to zwykłe – niezwykłe pomoce edukacyjne, które poprzez codzienną zabawę przygotowują dzieci do nauki szkolnej. Przestrzeń w sali została dostosowana do założeń pedagogiki freblowskiej, dlatego też dzieci mają możliwość podejmowania aktywności w kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i gospodarczym. Innowacyjna organizacja pracy daje możliwość nabywania niezbędnych umiejętności życiowych w sposób twórczy i atrakcyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Po kilku latacg można zauważyć, że freblowska grupa zapewnia dzieciom swobodny, naturalny i wszechstronny rozwój, kładzie nacisk na samodzielność, samoświadomość i odpowiedzialność, uczy cierpliwości oraz rozwija kreatywność i twórcze myślenie. Co więcej kształtuje umiejętności społeczne, w tym uczy współpracy, wzajemnego szacunku oraz wymiany doświadczeń.

English idioms by theidioms.com

Skip to content