Rekrutacja

Zapisy do Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląski na rok szkolny 2024/2025

W dniach od 18 marca do 5 kwietnia 2024 roku będzie trwała rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych na nowy rok szkolny będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego:

https://siemianowiceslaskie.formico.pl

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na powyższej stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW

Rodzice mogą logować się do systemu od 18 marca 2024 roku od godz. 8.00 

do 5 kwietnia 2024 roku do godz.15.00.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2024 roku o godz. 8.00.

Lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci zostanie ogłoszona 9 maja 2024 roku o godz. 8.00.

W procesie naboru nie uczestniczą dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli pisemną
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

English idioms by theidioms.com

Skip to content