Rozkład dnia

Codzienny czas pracy przedszkola od godz. 6:00 – 17:00

Godziny Zajęcia
6:00 – 8:00 schodzenie się dzieci,
czynności opiekuńcze
zabawy swobodne
tworzenie okazji do wymiany informacji:
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • rozmowy z rodzicami
zabawy ruchowe
prowadzenie obserwacji
praca korekcyjno-wyrównawcza
8:00-8:45 wspieranie rozwoju dzieci poprzez:
 • zabawy dydaktyczne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.
 • zabawy ruchowe
 • poranne ćwiczenia gimnastyczne
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
 • zabawy kołowe
 • rysowanie
prowadzenie obserwacji, diagnozowanie
praca korekcyjno-wyrównawcza
tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
8:45-9:00 przygotowanie do śniadania
zabiegi higieniczne
czynności samoobsługowe
pełnienie dyżurów (w starszych grupach)
9:00-9:30 śniadanie
samodzielne spożywanie posiłków
wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
9:30-11:45 zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego:
 • przebywanie na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia sportowe, ćwiczenia gimnastyczne
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania
 • podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • manipulowanie, rysowanie, ćwiczenia grafomotoryczne
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • prowadzenie obserwacji, diagnozowanie
11:45-12:00 przygotowanie do obiadu
zabiegi higieniczne
czynności samoobsługowe
pełnienie dyżurów ( w starszych grupach)
12.:00-13:45

odpoczynek poobiedni:
zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie:

 • leżakowanie
 • słuchanie bajek
 • ćwiczenia relaksacyjne

zabawy integrujące grupę
organizowanie zajęć dodatkowych
tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

13:45-14:00 przygotowanie do podwieczorku
zabiegi higieniczne
czynności samoobsługowe
pełnienie dyżurów ( w starszych grupach)
14:00-14:30 podwieczorek
samodzielne spożywanie posiłków
wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych
wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
14:30- 17:00

zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
organizowanie zajęć dodatkowych
praca korekcyjno- wyrównawcza
rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
rozchodzenie się dzieci

 

English idioms by theidioms.com

Skip to content