Ogłoszenie

Rodzice grup Zajączki, Żabki, Biedronki, Jeżyki (z grupy „Jeżyki” tylko roczniki  2018, 2017)
w dniach 27 luty – 03 marzec 2023 są zobowiązani do wypisania, podpisania przez oboje Rodziców
i złożenia w placówce deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Niezłożenie powyższej deklaracji w wymienionym terminie będzie skutkowało brakiem miejsca w przedszkolu dla dziecka we wrześniu 2023. Rodzice będą musieli brać udział
w rekrutacji na nowy rok szkolny.

Deklaracje będą dostępne do odbioru w przedszkolu lub na stronie placówki dopiero dnia 27 lutego 2023.

English idioms by theidioms.com

Skip to content