Konkurs

REGULAMIN
konkursu plastycznego pod hasłem  „Moja Rodzina. Mój Dom”
dla przedszkolaków z Przedszkola nr 9 „Pod Sosenką” w Siemianowicach Śląskich

 

I ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami przedszkolnego konkursu jest Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 9
„Pod Sosenką” w Siemianowicach Śląskich.

II CELE KONKURSU

 • promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa i zaprezentowanie tegoż obrazu
  z perspektywy dziecka,
 • zachęcenie do aktywności artystycznej,
 • rozbudzenie kreatywności, uzdolnień plastycznych i umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
 • promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych.

III UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wszystkie przedszkolaki Przedszkola nr 9 „Pod Sosenką” w Siemianowicach Śląskich.

IV PRACE KONKURSOWE

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy nawiązującej do tematu i celu konkursu.
 2. Prace plastyczne dzieci mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A4 lub A3.
 3. Z chwilą przekazania pracy prawo do niej przechodzi na organizatora konkursu.
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę: tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę grupy.
 5. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonujących pracę.

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie do przedszkola pracy konkursowej w terminie od 6 listopada do 24 listopada 2023 r. Pracę konkursową należy przekazać wychowawcy grupy lub osobie dyżurującej w szatni.

VI NAGRODY

Przewidywane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa
w konkursie.

                                                                                       Serdecznie zachęcamy do udziału!

English idioms by theidioms.com

Skip to content