Konkurs „EkoStrój”/„EkoNakrycie Głowy”

REGULAMIN

Konkursu plastyczno-technicznego pod hasłem

„EkoStrój”/„EkoNakrycie Głowy”

dla dzieci uczęszczających

do Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami konkursu są nauczyciele: mgr Joanna Gorel, mgr Gabriela Stachowiak- Walczak, mgr Dagmara Drabik

2. CELE KONKURSU

Celem konkursu plastyczno-technicznego jest przede wszystkim promowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak również odpowiednie zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania. Pogłębienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz istota recyklingu dla ochrony naszego środowiska.

Tematyka prac, zaangażowanie w wykonanie EkoStroju/EkoNakrycia Głowy może w szczególności:

  • zachęcać dzieci i najbliższych do ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu, najbliższym otoczeniu, na wycieczkach, poprzez ukazanie jego różnorodnych form (np. segregacja śmieci, stosowanie naturalnych opakowań, wtórne wykorzystanie zużytych opakowań),
  • podkreślać istotność proekologicznego stylu życia dla utrzymania środowiska naturalnego w dobrym stanie,
  • zachęcać do dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Śląska ukazywanie jej naturalnego piękna i zagrożeń wynikających z działalności szkodliwej dla środowiska.

3. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu plastyczno-technicznego mogą być wszystkie chętne dzieci uczestniczące do naszego przedszkola.

4. PRACE KONKURSOWE

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej nawiązującej do tematu i celu konkursu. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie stroju lub nakrycia głowy z odpadów przeznaczonych

do recyklingu oraz materiałów naturalnych:

  • technika wykonania strojów dowolna – temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, przedszkola, na plażę, itp.),
  • technika wykonania nakrycia głowy dowolna (czapka, kapelusz, toczek itp.),
  • każdy uczestnik może wykonać jeden strój lub jedno nakrycie głowy.

Praca konkursowa powinna być przyniesiona do przedszkola w dniu pokazu mody tj. 19 kwietnia 2024 r. (piątek). Stroje/nakrycia głowy należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wcześniejsze zgłoszenie wychowawcy grupy chęci uczestnictwa – do dnia 08.04.2024 r.

6. NAGRODY

Przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

English idioms by theidioms.com

Skip to content